Skip to content
Menu

Vietnamese

Tuần cầu nguyện - 10-17 tháng 9 năm 2023

 • Week of Prayer - Day 1Cơ hội truyền giáo lớn nhất trong lịch trình sinh hoạt của hội thánh là Thánh Kinh Hè hay còn gọi là VBS. Nhiều hội thánh cảm thấy khó thực hiện một chương trình Thánh Kinh Hè năng động vì họ không đủ nhân sự để lo cho quá nhiều con em đến tham dự.  Nhưng điều gì có thể xảy ra nếu có một toán gồm sáu sinh viên đại học đầy ân tứ, lại năng động đến với hội thánh địa phương và họ có thể ở lại cả tuần để hỗ trợ và tập trung hoàn toàn vào việc dựng nên một chương trình Thánh Kinh Hè tốt nhất cho các em tại nơi đó?  Đây chính xác là những gì xảy ra vào mỗi mùa hè qua mục vụ “GO Louisiana”, hay gọi tắc là GOLA. Các toán gồm sáu sinh viên đại học được chọn từ Mục vụ Đại học của người Baptist (BCM) trên toàn tiểu bang và được chỉ định để đến các hội thánh địa phương phục vụ cho chương trình Thánh Kinh Hè trong suốt một tuần.

  Morgan, một thành viên nhóm GOLA, cho biết: “Vào một trong những tuần Thánh Kinh Hè đầu tiên, chúng tôi có gặp gỡ một học sinh lớp sáu.  Em này không sống trong một gia đình tốt lành…Nhưng thật là phước hạnh khi chúng tôi có thể nói với em, ‘Này, chúng ta có một người Cha hoàn hảo, yêu thương chúng ta vô điều kiện, chỉ vì chúng ta là con cái của Ngài và chúng ta có mối quan hệ với Ngài.’ Thật tuyệt vời khi em hiểu được bản chất của Cha Thiên Thượng như vậy em đã thay đổi hẳn thái độ của mình.”

  Nhiều câu chuyện tương tự về những cuộc đời được thay đổi diễn ra hàng ngày trong các tuần Thánh Kinh Hè do GOLA hướng dẫn.  Một phần nhờ vào sự dâng hiến rời rộng của quý vị đối với Chương Trình Dâng Hiến Truyền giáo Georgia Barnette tại tiểu bang Louisiana.

  • Cầu nguyện cho những người lãnh đạo mạnh mẽ có sự đam mê để chia sẻ phúc âm với trẻ em và gia đình của các em.
  • Cầu nguyện cho các giám đốc Mục vụ Đại học của người Baptist (BCM) khi họ tuyển chọn và huấn luyện tốt các sinh viên dự phần trong mục vụ truyền giáo qua Thánh Kinh Hè.
  • Cầu nguyện cho các hội thánh trong khi họ chuẩn bị để tiếp cận với cộng đồng của mình qua chương trình Thánh Kinh Hè (VBS).